projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów - gazomierze

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
wraz z uzasadanieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300806/katalog/12448636#12448636

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 11 sierpnia b.r.,
na adres:
sekretariat@pollab.pl