Sekcja Elektryczno - Mechaniczna i Środków Transportu

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 01.12.2022 r.Kadencja do 01.12.2026 r.
Kontakt e-mail do Sekcji EMiST: sekcjaemst@pollab.pl

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

Przewodniczący Henryk Dębski

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

e-mail: henryk.debski@bosmal.com.pl

2 Wiceprzewodniczący Krzysztof Sieczkarek

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny

Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

e-mail: krzysztof.sieczkarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

3 Wiceprzewodniczący
Przemysław Stencel

 Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

ul. A.Dickmana 62, 81-109 Gdynia

e-mail: przemyslaw.stencel@ctm.gdynia.pl

4 Sekretarz
Andrzej Klimowicz

PKN Orlen S.A. Oddział Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

e-mail:andrzej.klimowicz@pgnig.pl

5 Członek Roman Witkowski

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Laboratorium Aparatury Pomiarowej

ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

e-mail:roman.witkowski@ien.com.pl