Sekcja Elektryczno - Mechaniczna i Środków Transportu

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu :..........r. ( Kadencja 2020-2024)
Kontakt e-mail do Sekcji EMiST: sekcjaemst@pollab.pl

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

Przewodniczący  

2 Wiceprzewodniczący

3 Sekretarz
 
4 Członek

5 Członek