Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30 / Sala Konferencyjna Klubu POLLAB Instytut Energetyki ul. Mory 8)

Zapraszamy na szkolenia:

  Terminy
    Temat Wykładowca
Informacje szczegółowe
 

26.04.2024

online

    Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17043 na podstawie angielskiej wersji PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

09.05.2024

stacjonarnie

    Jak przygotować się do audytu? Szkolenie doskonalące dla pracowników laboratoriów posiadających wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

03.06.2024

online


  Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

04.06.2024

stacjonarnie

   

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa (stacjonarnie)
 

05.06.2024

online

    Praktyczne wdrożenie zakresu elastycznego w laboratorium badawczym
Marta Tytko 

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

06.06.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

07.06.2024 online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

10.06.2024

online

    Ciągłość działalności laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania.
Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

11.06.2024

online

   

Walidacja i weryfikacja metod badawczych w ujęciu procesowym

Wojciech Hyk

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

13.06.2024

online

    Analiza niezgodności i spostrzeżeń - umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem ryzyka Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

14.06.2024

online

    Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17043 na podstawie angielskiej wersji PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

17.06.2024

online

    Kryteria procesu potwierdzania ważności wyników - ustalanie, analiza i reakcja na wyniki niezgodne z wymaganiami.
Iwona Madejska

 szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

 

24.06.2024

online

    Karty kontrolne - skuteczne narzędzie monitorowania ważności wyników. Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

06.09.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

20.09.2024

online

    Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

18.10.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 

Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

28.10.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty. Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

15.11.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

18.11.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

13.12.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

 

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)