Komisja Rewizyjna Klubu POLLAB

A A A

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

VIII kadencja (04.03.2020 r. - 2024 r.) 

 

LP

Imię
i nazwisko
Funkcja Instytucja, adres e-mail
1. Joanna Pietrzak
 Przewodnicząca

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium w Łodzi
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27, 90-570 Łódź
czł. nr 836

joanna.pietrzak@uokik.gov.pl
2

 

Renata Pawlak


Wiceprzewodnicząca

TPA Sp.  z o.o.

ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

czł. nr 516

renata.pawlak@tpaqi.com

 

3. Dorota Marciniak
 Sekretarz

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej. Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

nr.czł. 469

wobwsm.lab@ron.mil.pl