XXVI Sympozjum Klubu POLLAB 2021 r.

A A A

II tura XXVI Sympozjum w Zakopanem 06-08.09.2021 r.

 Zakopane, ul. Droga Do Białego 3, Hotel Belvedere****

„Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

w praktyce laboratoryjnej” 


PROGRAM  SYMPOZJUM

Poniedziałek –  06.09.2021 r.   

16:00 – 19:00  Rejestracja uczestników.

            20.00  Powitanie uczestników. Wręczenie Kryształowej Kolby.   Uroczysta kolacja.


Wtorek – 07.09.2021 r.

7:30 – 9:00   Śniadanie.

8:00 – 9:00   Rejestracja uczestników.

          09:00 Otwarcie sympozjum 

SESJA I        9:00 – 11:15

09:00-09:10

Powitanie uczestników

09:10-09:40

 

"Ważne wyniki badań i pomiarów, a powoływanie się laboratorium na posiadaną akredytację" – Joanna Rutkowska, Przedstawiciel PCA.

09:40-10:20

 


"Pobieranie próbek środowiskowych (woda, osady, ścieki i gleby) w świetle nowych wymagań dokumentów: ISO, Eurachem, AMC
i Mcerts" - Piotr Pasławski.

10:20-10:30 Prezentacja firmy MS Spectrum sp.j. - Mariusz Szkolmowski

11:00-11:15

Dyskusja

Przerwa kawowa 11:15 – 11:45  
 

SESJA II       11:45 – 13:30

11:45-12:30

"Funkcje, kompetencje i monitorowanie kompetencji personelu laboratorium" - Katarzyna Szymańska.

12:30-13:10 

"Zasoby laboratorium w kontekście ważności wyników   wzorcowań i badań" - Andrzej Hantz.

13:10-13:20  Prezentacja firmy Air Liquide Sp. z o.o. - Paweł Berdyczko

13:20-13:30

Dyskusja

 

Obiad 13:30-14:30

SESJA III       14:40 – 17:00

14:40 -15:20

 "Kompetentny producent CRM" - Piotr Konieczka.

15:20 -15:40

 "Jak udowodnić kompetencje producenta CRM"
 - Maria Bebejewska. 

15:40 -16:40

 

"Szacowanie niepewności pomiarów w ilościowych  badaniach mikrobiologicznych żywności i wody w oparciu o aktualne wytyczne norm międzynarodowych EN ISO 19036 oraz ISO 29201"
-  Jagoda Wróbel. 

16:40 -17:00

Dyskusja


Przerwa kawowa 17:00-17:30

Kolacja góralska od  19:00-03:00

Środa – 08.09.2021 r.

Od 7:30 – 8:30 – Śniadanie 

SESJA IV       09:00 – 11:00

09:00-09:40 

"Elektroniczny system zarządzania informacją
w laboratorium" - Katarzyna Szymańska. 

09:40-10:20

"Rola ryzyka i szans w przeglądzie zarządzania
z perspektywy właścicieli procesów (przykłady)"
- Ewa Brykalska.
 

10:20-11:00

Dyskusja

Zakończenie sympozjum 

do godz 12:00

wykwaterowanie z pokoi hotelowych

 

Obiad od 11:30  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

  

***

 

 

Karty zgłoszeniowe do pobrania: