Sekcja PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 08.06.2016 r. (na kadencję 06.2016 - 2020).

LP

Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodnicząca  Ewa Rostek  Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
nr czł. 8
tel: 22 438 53 25
ewa.rostek@its.waw.pl
2 Wiceprzewodnicząca Katarzyna Józefowicz  PERN S.A.
Biuro w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
nr czł. 554 i 970
tel: 519 155 637; 22 860 74 43
katarzyna.jozefowicz@pern.pl
3
Sekretarz Radosława Nanowska
SGS Polska Sp. z o.o., Warszawa,
Pracownia Produktów Naftowych
ul. Kujawska 6
80-550 Gdańsk
nr czł. 737
tel: 691 76 73 96; 58 343 07 96
radoslawa.nanowska@sgs.com
4
Członek Kolegium Paweł Bukrejewski
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
nr czł. 114
tel: 22 7777 261
p.bukrejewski@pimot.eu