potkanie Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

zaprasza na spotkanie sekcji w dniu 14.12.2017 r., w Łodzi,
w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27

Program spotkania:
1. Rozliczenie PT/ILC przewidzianych na 2017 r. - omówienie realizacji oraz przekazania sprawozdań z badań;
2. Przedstawienie propozycji PT/ILC na 2018 rok;
3. Prezentacja wykładu nt.: „Przewidywane zmiany w normie 17025 – ocena ryzyka”.
5. Sprawy bieżące.

***

Dodatkowych informacji udziela Przewodnicząca Sekcji - Pani Joanna Pietrzak,
e-mail: joanna.pietrzak@uokik.gov.pl