Warsztaty komputerowe dwumodułowe

A A A

SZKOLENIE KLUBU POLLAB 

3-DNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE DWUMODUŁOWE -

MODUŁ: Ocena laboratorium na podstawie udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC). Statystyczna interpretacja rezultatów.

MODUŁ: Strategie szacowania niepewności pomiaru w laboratorium badawczym.

Termin: 07-09.06.2017 r.

Lokalizacja: Gdańsk (AMBER Hotel: www.amber-hotel.pl)

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu [pobierz]

Karta zgłoszenia [pobierz]

 

***

Do kogo adresowane jest szkolenie  – uczestnicy programów PT/ILC, koordynatorzy i  weryfikatorzy programów, audytorzy  ale także  osoby, które dopiero zamierzają podjąć się organizowania porównań międzylaboratoryjnych, pracownicy laboratoriów zajmujących się szacowaniem niepewności pomiarów, konstrukcją budżetów niepewności metod badawczych oraz szacowaniem niepewności procesów pomiarowych (uwzględniających etap poboru próbki). Wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień dotyczących walidacji metod badawczych i interpretacji treści zawartych w świadectwach wzorcowania i certyfikatach materiałów odniesienia.

Zgłoszenie: Karty uczestnictwa proszę przesłać pod numer faksu 22 46 45 556 lub e-mailem na adres: szkolenia@pollab.pl w terminie najpóźniej do 22.05.2017 r. - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.