LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania

A A A

LAB to czasopismo fachowe poświęcone problemom pracy laboratoryjnej, kierowane do laboratoriów niemedycznych, istniejacy na polskim rynku 15 lat. Na łamach pisma poruszamy najistotniejsze problemy mogące pojawić się w pracy zarówno kierownika laboratorium, jak i laboranta. Na łamach pisma prezentujemy:

 1. Aktualne dokonania badawcze w zakresie:
  • analityki chemicznej
  • mikrobiologii
  • badania materiałów
 2. Wiodące laboratoria krajowe
 3. Nową aparaturę badawczą
 4. Artykuły o charakterze poradnikowym
 5. Firmy zaopatrujące laboratoria w aparaturę, odczynniki i sprzęt
 6. Sylwetki osób, które warto poznać
 7. Terminy oraz relacje z odbytych seminariów, zjazdów, konferencji

Redaktor Naczelny
Marcin Rewerenda

Zapraszamy do wydawnictwa http://www.lab.media.pl/