Klauzula Informacyjna

A A A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.1000) Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zaprasza do zapoznania się z:

KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ