Informacja o bezpłatnych badanich biegłości

A A A

Informujemy o organizacji przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. bezpłatnych badań biegłości współfinansowanych z Funduszy Europejskich

DRINKING WATER i MICROBIOLOGY to programy pozwalające sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia. Oznaczanie Escherichii coli oraz bakterii grupy coli należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1 w przypadku programu Drinking Water organizator nie narzuca technik realizacji badania.

Program/

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

DRINKING WATER 1/DRW/18

Woda do spożycia

pH, PEW, żelazo, mangan, wapń, magnez,

twardość ogólna, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

MICROBIOLOGY 1/MCB/18

Woda do spożycia

Oznaczanie liczby  Escherichii coli i bakterii z grupy coli

Ostatni moment na zgłoszenie uczestnictwa - wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 16.03.2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: www.badaniabieglosci.pl w zakładce Aktualności lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13