30.11.2017 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. od godz. 10:30
w Warszawie, ul. Kłobucka 23A (budynek PCBC S.A.)

Program spotkania:

  1. Rejestracja uczestników
  2. Otwarcie spotkania, przyjęcie programu
  3. Wykład: Nowe wymagania w zakresie badań mikrobiologicznych”  – Justyna Czyrko
  4. Wykład: „Pobieranie próbek w badaniach chemicznych i mikrobiologicznych” – Ewa Brykalska
  5. Przerwa – kawa, herbata
  6. Forum dyskusyjne: Podejście procesowe do pomiarów analitycznych w laboratoriach w świetle nowelizacji normy ISO 17025 na przykładzie badań analitycznych chemicznych i mikrobiologicznych – moderator – Przewodniczący Sekcji ZiZ
  7. Wykład: "Badania biegłości w chemii analitycznej, mikrobiologii i medycynie laboratoryjnej – 9th Workshop EURACHEM Portoroż, Słowenia 2017"– Sławomir Walczyński, Waldemar Korol
  8. Sprawy organizacyjne Sekcji – plan na rok 2018
  9. Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2017 r., na adres: sekretariat@pollab.pl

Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostały wysłane 18.11.2017 r., osoby, które zgłosiły swój udział, a nie otrzymały potwierdzenia, prosimy o kontakt pod nr tel 607 114 307.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny!
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.