29.12.2023 r. - on line - spotkanie Komisji ds. Metrologii

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB

zaprasza na

spotkanie szkoleniowe online w dniu 29.12.2023 r.

Program spotkania

  9:45 – 10.00

Rejestracja

10:00 – 10.15

Rozpoczęcie spotkania – podsumowanie minionego roku

Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii   

10:15 – 11:30

 

11:30 – 12:45

Budżety niepewności w akredytowanych laboratoriach badawczych

dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Optymalizacja procesu walidacji/weryfikacji z uwzględnieniem niepewności pomiaru w laboratoriach badawczych

dr inż. Agnieszka Wiśniewska

12:45 – 13:30

Nowe wydania dokumentów międzynarodowych w zakresie metrologii

Andrzej Hantz – Główny Urząd Miar

13:30 – 14:00

Plany pracy na rok 2024

Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 

14:00

Zakończenie spotkania

Karta zgłoszeniowa