29-30.08.2017 r., Gdańsk - szkolenie CRM

A A A

Szkolenie Klubu POLLAB

Materiały odniesienia jako element systemu kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium

Termin: 29-30.08.2017 r.

Lokalizacja: Gdańsk

Cel szkolenia – określenie wymagań dotyczących stosowania CRM w laboratorium, kryteria ich wyboru, stosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych przy wykorzystywaniu wartości certyfikowanej. Podanie wymagań dla producentów CRM.

Do kogo adresowane jest szkolenie: pracownicy laboratoriów badawczych / wzorcujących zarówno akredytowanych jak i nieakredytowanych, producenci materiałów odniesienia. 

PROGRAM oraz informacje dodatkowe: [pobierz]

KARTA ZGŁOSZENIA: [pobierz]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

***

Uwaga : Karty uczestnictwa proszę przesłać pod numer fax: 22 46 45 556 lub e-mailem na adres: szkolenia@pollab.pl Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.