28.09.2017 r., Warszawa - spotkanie Sekcji PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji PETROL- GAZ Klubu POLLAB

serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe nt.
Zapewnienie spójności pomiarowej, ocena świadectw wzorcowania i certyfikatów materiałów odniesienia wykorzystywanych w laboratoriach naftowych

które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., w Warszawie 

(dokładne miejsce  zostanie podane po zamknięciu listy uczestników,
w zależności od liczby uczestników będzie to Hotel MDM, albo Uniwersytet Warszawski)

Program:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Wzorcowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego
10.30 - 11.30 Certyfikowane materiały odniesienia
11.30 - 12.00 Treści zawarte w świadectwie wzorcowania / certyfikacie materiału odniesienia
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.00 Analiza i wykorzystanie wyników wzorcowania (zawartych w świadectwie wzorcowania wyposażenia pomiarowego)
13.00 - 14.00 Zapewnienie spójności pomiarowej
14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 17.00 Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych
  • Określenie okresów między wzorcowniami (karty kontrolne)
  • Konstrukcja budżetu niepewności związanej z przyrządem pomiarowym (szacowanie niepewności pomiaru)
  • Bezpośredni i pośredni nadzór nad wyposażeniem badawczo-pomiarowym
17.00 - 17.15 Podsumowanie

Karta zgłoszenia [pobierz]

Dodatkowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca Sekcji PETROL - GAZ, p. Ewa Rostek: ewa.rostek@its.waw.pl w terminie do 5 września 2017 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU