27.10.2022 r. - Warszawa - Spotkanie Komisji ds. Auditorów

A A A

Kolegium Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie szkoleniowo - warsztatowe

w dn. 27.10.2022 r. – Warszawa (sala UW)
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego
w zakresie identyfikacji i formułowania niezgodności
oraz oceny planów działań korygujących” 

Godz.

Program spotkania

10.30 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego w zakresie identyfikacji i formułowania niezgodności oraz oceny planów działań korygujących

12:30 -13:00

Przerwa

13:00-14:45

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego w zakresie identyfikacji i formułowania niezgodności oraz oceny planów działań korygujących 

14:45 – 15:00

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

***

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 21.10.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB
z opłaconymi składkami za 2022 r. - bezpłatny.

Druga osoba w zależności od dostępności miejsc.

Spotkanie ma charakter szkoleniowo- warsztatowy. Prosimy o posiadanie ze sobą egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kolejna osoba Członka Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

- 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB oraz Członka Klubu POLLAB spoza Komisji ds. Auditorów;
- 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa