27.02.2020 r., Warszawa - Spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Budowlanych uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie Sekcji

                                                              Wolne miejsca zapraszamy!!!

wg programu spotkania

w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

przy ul. Racjonalizacji 6/8 (Sala konferencyjna 203) o godz. 11:00

Program spotkania :

Godz.

Program szkolenia 

10:30 - 10:50

Rejestracja

11:00

Otwarcie spotkania

11:10 - 11:50

Badania oraz przedstawienie wyników badań realizowanych na potrzeby nadzoru rynku w obszarze regulowanym prawnie, Marzena Najduchowska – ICiMB Kraków

11:50 - 12:10

Przerwa kawowa

12:10 - 13:00

Działania odnoszące się do ryzyk i szans wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Bolesław Kalukin, Bureau Veritas Rzeszów

13:00 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:20

Podejście procesowe w laboratorium badawczym w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Anita Pabich, IMBiGS Warszawa

14:20 - 14:40

Badania PT/ILC - programy realizowane w 2019 roku oraz propozycje do planu działalności Sekcji Laboratoria Budowlane

14:40 - 15:00

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 14.02.2020 r. na adres: sekretariat@pollab.pl 

Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej .

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2019 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Osoby, z zarejestrowanym zgłoszeniem, które nie złożyły oświadczenia woli o rezygnacji w wyznaczonym terminie do dnia 10.02.2020 roku lub/i nie zgłoszą się na spotkanie zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł +23%VAT