25.10.2018 r., Warszawa - spotkanie Komisji ds. Auditorów

A A A

Kolegium Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie

pt. „Wymagania dla systemu zarządzania Laboratorium
wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - jakie czekają nas zmiany?,

które odbędzie się w dniu 25.10.2018 r.

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 101 - Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (aule A+B)

Godz.

Program spotkania

10.30 – 11:15

Rejestracja

11:15

Otwarcie spotkania

11:15 – 12:55

„Audit wewnętrzny w laboratorium w kontekście zmian
w normach ISO/IEC 17025 i ISO 19011”

Tomasz Kloze

12:55 -13:25

Przerwa

13:25 – 15:00

„Proces zarządzania ryzykiem w Laboratorium”

Katarzyna Rajczakowska

15:00 – 15:15

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem
w terminie do 15.10.2018 r.

na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2018 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu odpłatnie:

- 90 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
- 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 70 zł. netto.