23-25.11.2022 - Warszawa - X Ogólnopolska konferencja naukowa "Jakość w chemii analitycznej"

A A A

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w

X Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Jakość w chemii analitycznej – JwChA10.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 23–25 listopada 2022 roku (środa–piątek)

w hotelu Ibis Style Warszawa West,  Mory k./Warszawy.

Konferencja zorganizowana przez, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Stowarzyszenie RefMat i Wydawnictwo MALAMUT.

Sympozjum poświęcone zostanie problemom zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej. Tematyka konferencji obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Metrologia w pomiarach chemicznych,
  • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym,
  • Rola porównań międzylaboratoryjnych,
  • Badania biegłości (organizacja i udział) – norma PN-EN ISO/IEC 17043,
  • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych, wymagania dla producentów tych materiałów – norma PN-EN ISO/IEC 17034,
  • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników. W tym wprowadzenie do laboratoriów wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Planuje się, że teksty wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji: www.jakoscwchemii.pl

Osoba kontaktowa:
dr Piotr Bieńkowski, tel. kom. +48 604 27 36 27
e-mail: p.bienkowski@malamut.pl