19.10.2023 r.- Warszawa-Spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 19.10.2023 r. – Warszawa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36
Sala A piętro I 

„Szkolenie dotyczące spełnienia wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2017 w obszarze badań sensorycznych” 

Program spotkania:

10.00-10.30   Rejestracja uczestników

10.30-10.40   Otwarcie spotkania, przyjęcie programu

10.40-11.55   Wykład: „Analiza zmian wynikających z opublikowania nowego wydania EA-4/09 G:2022 Akredytacja laboratoriów badań sensorycznych " – Justyna Czyrko-Horczak

11.55-12.30  Przerwa : lunch, kawa, herbata

12.30-13.45   Wykład: „Doskonalenie kluczowych procesów i kompetencji technicznych w badaniach sensorycznych”  – Justyna Czyrko-Horczak

13.45-14.00  Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania.

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia      e-mailem w terminie do 12.10.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

KARTA ZGŁOSZENIOWA