19.04.2023 r. - Warszawa - Spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 19.04.2023 r. – Warszawa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Rakowiecka 36
Sala A piętro I

„Szkolenie w zakresie problematyki oceny ryzyka przy planowaniu udziału w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz doskonalenia w praktyce laboratorium” 

Program spotkania:

10.00-10.30   Rejestracja uczestników

10.30-10.40   Otwarcie spotkania, przyjęcie programu

10.40-11.55   Wykład: „Praktyczne wykorzystanie ryzyk i szans w działalności technicznej laboratoriów badawczych "
- Marta Tytko

11.55-12.30  Przerwa : lunch, kawa, herbata

12.30-13.45   Wykład: „Potwierdzanie wyników badań w kontekście ryzyk i szans w laboratorium badawczym”
- Ewelina Siwek

13.45 -14.45  Wykład: „Monitorowanie kompetencji personelu” – Ewa Brykalska

14.45-15.00  Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania.

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia      e-mailem w terminie do 12.04.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

KARTA ZGŁOSZENIOWA