16.10.2018 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB zaprasza na spotkanie, którego tematem przewodnim będzie:

”Doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących, porównania międzylaboratoryjne oraz podejście procesowe”

Spotkanie odbędzie się dnia 16.10.2018 r. o godz. 11:00 w Głównym Urzędzie Miar,
ul. Elektoralna 2 Warszawa, w sali nr 105 (I piętro)  


Harmonogram spotkania:

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 12:00 Wymagania nowej normy 17025 oraz projekt dokumentu DAP-04 – Przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji  

12:00-12:15 Przerwa 15 min

12:15-13:30 Organizacja porównań międzylaboratoryjnych w Głównym Urzędzie Miar, zmiany w Euramet oraz redefinicja jednostek miar SI – Główny Urząd Miar, Andrzej Hantz, Paweł Fotowicz

13:30-14:00 Przerwa 30 min

14:00-14:30 Przykłady pilotażowego projektu porównań międzylaboratoryjnych przy współpracy Pollab, GUM oraz IŁ – Instytut Łączności, Anna Warzec, Bartosz Rynowiecki

14:30 – 15:30 Wymagania RODO oraz obowiązki laboratoriów wzorcujących – Przemysław Bańko

 

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2018 r., na adres: sekretariat@pollab.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski;
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - Bezpłatny!
* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!