15.12.2021 - online - Spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska

A A A

Sekcja Ochrony Środowiska Klubu POLLAB

serdecznie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji / Komisji

oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie

szkoleniowo-wyborcze Sekcji


Spotkanie w formie online odbędzie się dnia 15.12.2021 r. o godz. 09:30 – 13.30

Harmonogram spotkania:

9:30 - 9:45

Krzysztof Wołowiec, laboratoryjnie.pl

Przywitanie, sprawy organizacyjne

9:45 - 10:30

Ryszard Malesa, Klub POLLAB

„Niepewność pomiaru, wyniki PT/ILC a zasada podejmowania decyzji i stwierdzanie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem”

10:30 - 11:15

Joanna Olszanowska, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

„Prawne aspekty czynności kontrolnych w obszarze ochrony środowiska na przykładzie odpadów paleniskowych z indywidualnych urządzeń grzewczych”

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:15

Mateusz Mroziński

„Zabezpieczenia i ochronna przed źródłami promieniowania jonizującego”

12:15 - 13:00

Michał Wyszomierski, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy

„Dobór właściwej metody pobierania próbek wód podziemnych, weryfikacja i ocena metody”

13:00 - 13:30

Wybory kolegium Sekcji

W ramach każdej prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję

Karta zgłoszeniowa