15.12.2021 - Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoria Budowlane

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoria Budowlane Klubu POLLAB uprzejmie zaprasza przedstawicieli

Członków Komisji / Sekcji oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Sekcji,

które odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW,

ul. Żwirki i Wigury 101 o godz. 11:00

Godz. 

Program spotkania

10:40 - 11:00 

Rejestracja uczestników

Część I

11:00 - 11:10 

Otwarcie spotkania

11:10 - 12:30

Wykład: Przedstawianie stwierdzeń zgodności w oparciu o przyjętą zasadę podejmowania decyzji wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Bolesław Kalukin, Bureau Veritas Rzeszów

12:30 - 12:45 

Przerwa kawowa

12:45 - 14:00

Wykład: Raportowanie wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań dotyczących akredytowanej działalności laboratoriów badawczych, Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Kraków

14:00 - 14:30 

Przerwa

Część II – dla członków Sekcji

14:30 - 15:30

Sprawozdanie z działalności

  1. Informacja dot. badań biegłości prowadzonych przez Sekcję LB w 2021 roku oraz w latach 2016 – 2021
  2. Omówienie pracy sekcji w kadencji 2015 – 2021

Wybory Kolegium Sekcji na lata 2021 - 2025

  1. Wybór komisji skrutacyjnej
  2. Zgłoszenie kandydatów
  3. Wybory
  4. Ogłoszenie wyników

15:30 - 14:45

Propozycja planu działalności Sekcji Laboratoria Budowlane na 2022 rok w zakresie prowadzenia PT/ILC oraz spotkań Sekcji LB

15:45 - 16:00 

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 06.12.2021 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Karta zgłoszeniowa