14.05.2021 - online - Spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska

A A A

Sekcja Ochrony Środowiska Klubu POLLAB uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie Sekcji 

pt.: "Praktyka laboratoryjna "

które odbędzie się w dniu 14.05.2021 r. online zgodnie z załączonym programem spotkania

Godz.

Program spotkania

9:30 – 9:45

Krzysztof Wołowiec

Przywitanie, plan działalności sekcji w bieżącym roku, sprawy organizacyjne

9:45 – 10:30

Andrzej Brzyski, Klub POLLAB

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

10:30 – 11:15

Michał Wyszomierski, PIG-PIB

Dobór właściwej metody pobierania próbek wód podziemnych – weryfikacja i ocena metody

11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:15

Elżbieta Siwek, MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Wykorzystanie wyników badań biegłości

12:15 – 13:00

Beata Białas, Kamar-ISO

Szacowanie ryzyka – istotny element systemu zarządzania.

13:00 – 13:45

Justyna Król, Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

Potwierdzanie ważności wyników badań w praktyce

W ramach każdej prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 30.04.2021 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Liczba miejsc ograniczona (200 miejsc), pierwszeństwo zgłoszeń posiada Członek rzeczywisty z opłaconymi składkami zapisany do Sekcji Ochrony Środowiska, następnie pozostali zainteresowani wg. kolejności zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania