12.12.2019 r., Łódź - spotkanie Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcji uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie

wg programu spotkania

Które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. w Łodzi w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź,  ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27, Sala konferencyjna, rozpoczęcie - godz. 10:00.

Godz.

Program spotkania

9.30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:10

Otwarcie spotkania, przyjęcie programu

10:10 – 12:40

Wykład: ,, Zmiany w systemie zarządzania laboratorium w aspekcie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” – Andrzej Brzyski

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 -14.00

Sprawy organizacyjne Sekcji – podsumowanie realizacji Planu działalności za 2019 r. oraz omówienie propozycji do Planu na 2020 r.

14:00 – 14:15

Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania

 

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 06.12.2019 r. na adres: joanna.pietrzak@uokik.gov.pl          

Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2019 r. - bezpłatny.

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Osoby, z zarejestrowanym zgłoszeniem, które nie złożyły oświadczenia woli o rezygnacji w wyznaczonym terminie do dnia 06.12.2019 roku lub/i nie zgłoszą się na spotkanie zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł +23%VAT

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.