11.12.2019 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM/EURACHEM-PL

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL uprzejmie zaprasza przedstawicieli członków sekcji, sympatyków i uczestników porównań międzylaboratoryjnych PT/ILC na zebranie Sekcji

w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie

w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Żwirki i Wigury 101, rozpoczęcie - godz. 1050. 

Program spotkania:

Godz.

Program spotkania

10.20 – 10:50

Rejestracja

10:50

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Wykład: „System zarządzania laboratorium zgodny z wymaganiami
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Elementy systemu zarządzania wymagające nowego podejścia.” Joanna Tabara

12:30 – 13:10

Przerwa

13:10 – 14:00

Wykład: „Znaczenie szacowania niepewności pomiarów dla stwierdzeń zgodności na przykładzie badań antydopingowych.”
Dorota Kwiatkowska

14:00 – 14:30

Wykład: "Doświadczenia z wdrożenia nowych wymagań dla  systemu zarządzania w laboratorium chemicznym na przykładzie akredytowanego laboratorium CNBCh Uniwersytetu Warszawskiego”

Eliza Kurek, Andrzej Gawor

14:30 -15:00

Problemy laboratoriów UE w stosowaniu się do nowych wymagań.

Stosowanie „CookBooks” we wdrażaniu znowelizowanych wymagań dla systemu zarządzania laboratorium. Ewa Bulska, Andrzej Brzyski

15:00 – 15:30

Sprawy bieżące sekcji

1) Informacja dot. badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2019 roku. 

2) Omówienie pracy Sekcji za 2019 rok.

3) Propozycja planu pracy Sekcji na 2020 rok (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).

4) Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 30.11.2019 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2019 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Osoby, z zarejestrowanym zgłoszeniem, które nie złożyły oświadczenia woli o rezygnacji w wyznaczonym terminie na przesyłanie zgłoszeń tj. do dnia 30.11.2019 roku lub/i nie zgłoszą się na spotkanie zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł +23%VAT


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!