11.12.2018 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoriów Chemicznych

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych
POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL
uprzejmie zaprasza przedstawicieli członków sekcji, sympatyków
i uczestników porównań międzylaboratoryjnych PT/ILC na zebranie Sekcji

Termin spotkania: 11 grudnia 2018 r., godz.: 11:00

Nel corso della tua vita probabilmente prenderai più di 10.992 compresse - e questo è solo i farmaci da prescrizione. Ottieni informazioni sul viagra generico e altri farmaci per la disfunzione erettile orale. Crea un account o accedi per gestire la tua storia medica di prescrizione, aggiornare le informazioni di prescrizione, pianificare una ricarica e altro.

Miejsce spotkania: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101, aula C

Program spotkania:

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Wykład „Budowa systemu zarządzania laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Andrzej Brzyski.
  3. Wykład „Chemiczne materiały odniesienia: wytwarzanie, certyfikacja i akredytacja producentów CRM" – Ewa Bulska
  4. Wykład „Badania antydopingowe – wyzwanie, czy ryzyko” – Dorota Kwiatkowska.
  5. Informacja dotycząca działalności EURACHEM, GA, NMM i prac w grupach roboczych EURACHEM – Ewa Bulska, Andrzej Brzyski.
  6. Informacja o nowelizacji dokumentów PCA dotyczących laboratoriów badawczych – Andrzej Brzyski, Dorota Zych.
  7. Informacja dotycząca badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2018 roku.  
  8. Omówienie pracy Sekcji w 2018 roku.
  9. Propozycja planu pracy Sekcji na 2019 r. (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).
  10. Wolne wnioski.

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r., na adres: sekretariat@pollab.pl  

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!