10.12.2019 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Zdrowia i Żywności

A A A

Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie Sekcji

wg programu spotkania

Które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Klubu POLLAB
przy ul. Kłobuckiej 23A-budynek PCBC, rozpoczęcie - godz. 10:00.

UWAGA : BRAK MIEJSC !!!

Godz.

Program spotkania

10.00 – 10:10

Rejestracja uczestników (serwis kawowy)

10:10 - 10:15

Otwarcie spotkania, przyjęcie programu

10:15 – 11:15

Wykład: ,,Wybrane wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wdrażanie, utrzymywanie  i doskonalenie” – Anna Nurek

11:15 – 12:15

Wykład: „Weryfikacja metod mikrobiologicznego badania wody według wytycznych normy międzynarodowej  PN-EN ISO 13843:2017-10” – Jagoda Wróbel

12:15 – 13:15

Wykład: „Zasady podejmowania decyzji podczas stwierdzania zgodności wyniku badania ze specyfikacją lub wymaganiem w obszarze badań mikrobiologicznych” – Jagoda Wróbel

13:15 – 14:00

Przerwa ( lunch)

14:00 -15:00

Wykład: „Stwierdzanie zgodności w świetle nowych wytycznych ILAC-G8:09/2019” – Waldemar Korol

15:00 – 15:20

Sprawy organizacyjne Sekcji – plan na rok 2020

15:20 - 15:30

Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania

 

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 30.11.2019 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2019 r. - bezpłatny.

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Osoby, z zarejestrowanym zgłoszeniem, które nie złożyły oświadczenia woli o rezygnacji w wyznaczonym terminie do dnia 30.11.2019 roku lub/i nie zgłoszą się na spotkanie zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł +23%VAT

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.