10.10.2017 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB zaprasza na spotkanie, którego tematem przewodnim będzie:
Podejście procesowe i analiza ryzyka jako dalsze doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących”.
Spotkanie odbędzie się w dniu
10.10.2017 r. w Warszawie,
ul. Kłobucka 23a, sala 101.


Harmonogram spotkania
:

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 12:00 Wymagania nowej normy 17025 oraz oczekiwania jakie stawiać będzie jednostka akredytująca wobec laboratoriów wzorcujących Katarzyna Szymańska, Polskie Centrum Akredytacji

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:15 Zmiany w Głównym Urzędzie Miar oraz planowana współpraca z laboratoriami w tym organizowanie porównań międzylaboratoryjnychAndrzej Hantz, Elżbieta Michniewicz, Główny Urząd Miar

13:15 – 13:45 Przerwa

13:45 – 14:45 Proces porównań międzylaboratoryjnych w laboratoriach wzorcujących – ryzyka i szanse. Analiza ryzyka w nadzorze nad przyrządami – Ryszard Malesa, Wojskowe Centrum Metrologii

14:45 – 15:45 Przykłady z praktyki laboratoriów Metro-Lab i Radwag i doświadczenia z uczestnictwa przy wielostronnych porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez jednostki zagraniczneRobert Greń - Metro-Lab, Tomasz Jędrzejewski - RADWAG.

***

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2017 r., na adres: sekretariat@pollab.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski;
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - Bezpłatny!
* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!