09.04.2018 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Elektryczno-Mechanicznej i Środków Transportu

A A A

Kolegium Sekcji Elektryczno-Mechanicznej i Środków Transportu 

zaprasza na spotkanie sekcji w dniu 09.04.2018 r., w Warszawie,
w budynku GUM, ul. Elektoralna 2

Temat spotkania: Ocena wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych przy małej liczbie uczestników.

Prowadzący: Prof. Sabina Żebrowska-Łucyk

Program spotkania:

10:30 – 11:00 rejestracja uczestników,

11:00 – 13:00 część teoretyczna,

13:00 -- 13:30 przerwa lunch,

13:30 – 14:30 wymiana doświadczeń, sugestii i oczekiwań pod kątem poprawnej oceny wyników, w kontekście specyfiki  działalności Laboratoriów, członków Sekcji

Spotkanie prowadzone w formie teoretyczno - praktycznej. W pierwszej części przedstawione zostaną wymagania stosownych norm, wymagania PCA oraz  wymagania procedur Klubu, pod katem poprawności opracowywania wyników PT/ILC w ukierunkowaniu na przypadki małej ilości uczestników i małej ilości danych.

W części praktycznej uczestnicy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, problemy i oczekiwania, wynikające z uwarunkowań i ograniczeń wynikających z  ww.  norm i procedur, w odniesieniu do  specyfiki działalności swoich Laboratoriów. W tematach tych będzie podjęta próba wskazania kierunku poprawności lub zapisania problemów do przeanalizowania i przedstawienia możliwości ich rozwiązania.

***

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem
w terminie do
29.03.2018 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2018 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!