08.12.2020 Warszawa - Spotkanie online Sekcji POLLAB CHEM/ EURACHEM-PL

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL zaprasza przedstawicieli członków sekcji, sympatyków i uczestników porównań międzylaboratoryjnych PT/ILC na zebranie Sekcji „on-line” w dniu 08 grudnia 2020 r. w godzinach 11:00 – 13:00.

Proponowany program spotkania:

Godz.

Program spotkania

10:50 – 11:00

Rejestracja

11:00 – 11.10

Otwarcie spotkania

11:10 – 11:30

Wykład: „Audit zdalny: doświadczenia laboratoriów z Uniwersytetu Warszawskiego.” Ewa Bulska, Andrzej Gawor, Eliza Kurek

Aktywność EUROLB – Laboratorium przyszłości

Ewa Bulska

11:30 – 12:00

Wykład: „Badania przesiewowe i potwierdzeniowe”
Dorota Kwiatkowska

12:00 – 12:30

Wykład: Organizacja i interpretacja wyników badań biegłości laboratoriów Wojciech Hyk

12:30 – 12:50

Wykład: "Wymagania dla laboratoriów, nowe wydania dokumentów PCA dotyczących działalności laboratoriów.”

Aktywność EURACHEM.

Andrzej Brzyski

12:50 -13:00

Bieżące sprawy sekcji. Ewa Bulska, Andrzej Brzyski

 

Sprawy bieżące sekcji

1)    Informacja dot. badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2020 r. 

2)    Omówienie pracy Sekcji za 2020 rok.

3)    Propozycja planu pracy Sekcji na 2021 rok (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).

4)    Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 4.12.2020 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika / imiona nazwiska uczestników oraz numer członkowski. Dla uczestnika / uczestników zostanie uruchomiony punkt dostępowy. Powiadomienie zostanie przesłane mailem na wskazany adres, a następnie zostanie przesłany link do spotkania z platformy Click meeting.

Wymagania sprzętowe: komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z kamerą, mikrofonem i dostępem do internetu.

Udział przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2020 r. - bezpłatny.

Zakończenie zebrania: ok. 13.00.

Przewodniczący Sekcji
/ - / Andrzej Brzyski