07.12.2022 r. - Warszawa - Spotkanie Sekcji POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL
zaprasza na zebranie szkoleniowe.

 Tytuł szkolenia: „Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium badawczym”

 

Termin spotkania:  07 grudnia 2022 r. w godzinach 10:50 – 15:30.

Miejsce spotkania:  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul Żwirki i Wigury 101.

Forma spotkania: na miejscu


Proponowany program spotkania:

Godz.

Program spotkania

10.20 – 10:50

Rejestracja

 

Część I

10:50 – 11:00

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Wykład: „Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w obszarze kompetencji technicznych – praktyczna realizacja wymagań, potwierdzanie ważności wyników.”   Marta Tytko.

12:30 – 12:50

Wykład: Certyfikowane materiały odniesienia na potrzeby analizy specjacyjnej

Ewelina Chajduk

12:50 – 13.30

Przerwa

13:30 – 14.20

Wykład: „Szacowanie i weryfikacja niepewności pomiarów w badaniach chemicznych.”

Dorota Kwiatkowska

14.20 – 14.40

Wykład: „Laboratorium przyszłości – przyszłość laboratoriów wyzwania, zagrożenia, szanse.”

Informacja o działalności EUROLAB

Ewa Bulska

14:40 – 15:00  

Wymagania w zakresie potwierdzania kompetencji laboratorium do wzorcowań wewnętrznych.

Informacja o działalności EURACHEM

Dyskusja dotycząca omawianych tematów.  Andrzej Brzyski

15:00 – 15:30

Część II – dla członków sekcji.  Bieżące sprawy sekcji, wolne wnioski.

Sprawozdanie z działalności za 2022.   

Propozycja planu pracy Sekcji na 2023 rok (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).

15:30

Zakończenie spotkania

Członków Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 30.11.2022 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski. 

Udział dwóch przedstawicieli Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2021 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Sekcji POLLAB-CHEM;
  • 100 zł (netto) od członka rzeczywistego Klubu POLLAB z innych sekcji;
  • 300 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Przewodniczący Sekcji
/ - / Andrzej Brzyski

KARTA ZGŁOSZENIOWA