06-07.06.2017 r., Krosno - Spotkanie szkoleniowe Sekcji PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB
serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na spotkanie szkoleniowe,
które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2017 r.,
w  Hotelu Nafta Krosno (ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno).

 

Planowany porządek spotkania:

Wtorek  6 czerwca 2017

12:00 - 12:30 przejazd do Bóbrki
12:30 - 14:00 Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
14:00 - 15:00 obiad
15:15 - 17:00 Sesja
Piotr Konieczka: Spójność pomiarowa - niezbędny parametr wyniku analitycznego.
Anton Paar: Callisto 100 - pomiar paliw w niskich temperaturach.
Tusnovics Instruments: Prezentacja nowości w ofercie Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
Marzeba Łosiewicz: Problemy towarzyszące eksploatacji AdBlue.
Xymena Badura: Wykrywanie nietypowych zanieczyszczeń w produktach naftowych.
18:00 - 23:00 kolacja grillowa
23:30 powrót do hotelu

Środa 7.06.2017 r.

9:00 - 11:00 Sesja
Łukasz Gościniak: Krzem w produktach ropopochodnych i biokomponentach - zastosowanie metod analitycznych do badania wpływu Si na wybrane procesy technologiczne.
Zygmunt Burnus: Badania nad zawartością tokoferoli w biopaliwach.
Katarzyna Stepaniuk: Analiza paliw i olejów smarowych na spektrometrze EDXRF Epsilon 1.
Beata Altkorn: Oznaczanie siarki elementarnej techniką fluorescencji w nadfiolecie.
SHIM-POL A.M. Borzymowski: Zaawansowane rozwiązania analityczne dla przemysłu petrochemicznego.
11:00 - 11:30 przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Sesja
Zmiany w Procedurze KPLB Nr 1 dotyczącej Badań biegłości/Porównań międzylaboratoryjnych.
Omówienie zakończonych i poinformowanie o zbliżających się badaniach biegłości
Sekcji PETROL-GAZ.
Dyskusja oraz ustalenie potrzeb członków Sekcji w zakresie organizacji PT/ILC w 2018 roku, tematów oraz terminów najbliższych spotkań członków Sekcji.
Sprawy organizacyjne.
13:00 – 14:00 obiad

Koszt uczestnictwa w spotkaniu dla dwóch przedstawicieli  członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za rok 2017 wynosi 100 zł. Dla pozostałych osób – 170 zł (płatne w hotelu).

Osoby chętne do uczestnictwa proszone są o zgłaszanie się do Przewodniczącej Sekcji - Pani Ewy Rostek ewa.rostek@its.waw.pl