05.12.2017 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Laboratoriów Chemicznych

A A A

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM - PL
Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 05.12.2017 r. od godz. 10:30
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 101 (CNBCh UW)

 

10:30 – 11:00 REJESTRACJA

Proponowany porządek zebrania:

Część I

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wykład „Dokumentowanie systemu zarządzania i nadzorowanie zapisów w laboratorium zgodnie z wymaganiami FDIS ISO/IEC 17025”– Andrzej Brzyski.
 3. Wykład „Kompetencje producentów materiałów odniesienia na podstawie wymagań PN-EN ISO 17034" - Ewa Bulska
 4. Wykład „Zapewnienie spójności pomiarowej - wymagania i zmiany w dokumencie DA-06”
 5. Informacja dotycząca działalności EURACHEM, GA, NMM i prac w grupach roboczych EURACHEM – Ewa Bulska, Andrzej Brzyski.
 6. Informacja na temat zasad oceny wyników PT/ILC – Ewa Bulska
 7. Informacja dotycząca badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2017 roku przez WITU.  
 8. Omówienie pracy Sekcji w 2017 roku.
 9. Propozycja planu pracy Sekcji na 2018 r. (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji).
 10. Wolne wnioski.

Część II – dla członków Sekcji – wybory Kolegium Sekcji na lata 2017-2021

 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
 2. Zgłoszenie kandydatów.
 3. Wybory
 4. Ogłoszenie wyników

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2017 r., na adres: sekretariat@pollab.pl

Potwierdzenia udziału w spotkaniu zostaną wysłane mailowo w dn. 23.11.2017 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi - bezpłatny!
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.