Zostań Członkiem Klubu POLLAB – informacje ogólne

A A A

Klub Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB składa się z członków:

  1. Rzeczywistych

  2. Wspierających

Członkiem rzeczywistym Klubu może być:

  • Laboratorium,

  • Jednostka certyfikująca,

  • Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu.

Członek rzeczywisty reprezentowany jest przez przedstawiciela upoważnionego na piśmie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Klubu i współdziałająca z Klubem zgodnie z pisemną deklaracją uzgodnioną z Zarządem Klubu.

W celu przystąpienia do Klubu POLLAB należy wypełnić deklarację członkowską Klubu POLLAB i przesłać ją na adres Klubu.

Następnie Zarząd Klubu POLLAB rozpatruje na posiedzeniu Zarządu deklarację i przesyła kandydatowi informację zwrotną o przyjęciu w poczet członków Klubu oraz przydziela numer członkowski.

Przed przystąpieniem do Klubu należy zapoznać się z regulaminem Klubu.