Informacje ogólne – porównania międzylaboratoryjne

A A A

Jednym z celów Klubu POLLAB jest inicjowanie, organizowanie oraz informowanie o badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych.

Porównania międzylaboratoryjne organizowane są główne w ramach działalności sekcji branżowych Klubu POLLAB.

Zarząd Klubu POLLAB opracował procedurę KPLB nr 1 której celem jest określenie zasad postępowania dotyczących projektowania, zorganizowania i prowadzenia badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych realizowanych w ramach działalności Sekcji Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, uznawanych przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie porozumienia PCA – POLLAB [pobierz].