Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach biegłości

Szanowni Państwo, 

Laboratorium Badań Biegłości funkcjonujące w strukturze firmy JARS S.A. ma przyjemność zaprezentować następujące programy badań biegłości:

„AQUATEST” – program dotyczący pobierania próbek oraz przeprowadzania analiz fizykochemicznych wody do spożycia, wody powierzchniowej, wody basenowej i ścieków.

„ENVITEST” – program dotyczący pobierania próbek oraz przeprowadzania analiz fizykochemicznych gleb, osadów ściekowych oraz odpadów

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym poniżej „Harmonogramem badań biegłości” dotyczącym niniejszych programów.

Harmonogram  badań biegłości w roku 2020

[harmonogram]

Kontakt:

Koordynator badań biegłości: Ewelina Siwek

Tel.: +48 608 468 900

e-mail: PT@jars.pl 

https://jars.pl/oferta/badania-bieglosci

Dane organizatora badań biegłości: 

Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A.

Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

oraz

ul. Fabryczna 7, 41-409 Mysłowice

e-mail: PT@jars.pl 

Tel.: +48 608 468 900

Tel.: +48 664 018 944 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC w 2020 r.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Paliwa stałe PS/PT  

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 86(Wk.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 03 lutego 2020 r., raport – 18 marca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

Runda 87(B)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 31,5 mm): zgłoszenia do 20 marca 2020 r., raport – 06 maja 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 88(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r., raport –19 czerwca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 89(Wk.1)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 28 sierpnia 2020 r., raport – 09 października 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 90(Wk.3)PS (próbka analityczna o uziarnieniu 0,2 S): zgłoszenia do 25 września 2020 r., raport – 06 listopada 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 91(K.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 16 października 2020 r., raport – 02 grudnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 92(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 16 października 2020 r., raport – 02 grudnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 93(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 13 listopada 2020 r., raport – 23 grudnia 2020 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 47(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 21 lutego 2020 r., raport – 27 marca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

Runda 48(M.1)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 27 marca 2020 r., raport – 22 maja 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 49(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 08 maja 2020 r., raport – 21 sierpnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

Runda 50(Zo.1)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r., raport – 24 czerwca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 51(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 10 czerwca 2020 r., raport – 23 września 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 52(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 10 czerwca 2020 r., raport – 23 września 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania zawartości kwarcu i krystobalitu:

Runda 53(Kk.2)ŚR (kwarc i krystobalit): zgłoszenia do 02 październik 2020 r., raport – 20 listopada 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

 Runda 54(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 30 października 2020 r., raport – 11 grudnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

Runda 55(WWA.1)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 30 października 2020 r., raport – 18 grudnia 2020 r.

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów termicznych:

Runda 18(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o uziarnieniu poniżej 0,2 mm): zgłoszenia do 13 marca 2020 r., raport – 29 kwietnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów termicznych:

Runda 19(Opt.2)OD (próbka analityczna popiołów lotnych o wielkości ziaren 0,063 mm): zgłoszenia do 13 marca 2020 r., raport – 15 maja 2020 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów palnych:

Runda 20(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm): zgłoszenia do 29 maja 2020 r., raport – 24 lipca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

Runda 21(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm): zgłoszenia do 07 sierpnia 2020 r., raport – 30 września 2020 r.


Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 20(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 21 lutego 2020 r., raport – 03 kwietnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:

Runda 21(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 29 maja 2020 r., raport – 10 lipca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

Runda 22(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 29 maja 2020 r., raport – 10 lipca 2020 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

Runda 23(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 03 lipca 2020 r., raport – 12 sierpnia 2020 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 24(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 09 października 2020 r., raport – 27 listopada 2020 r.

 

Programy PT nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

 

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 16(G)PP-NA (próbka gazowa): zgłoszenia do 07 lutego 2020 r., raport – 06 marca 2020 r.

Runda 17(B)PP-NA (biomasa stała): zgłoszenia do 22 maja 2020 r., raport – 03 lipca 2020 r.

Runda 18(Sc)PP-NA (ścieki): zgłoszenia do 31 lipca 2020 r., raport – 04 września 2020 r.

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl

______________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. PROMEA zachęca do udziału w badaniach biegłości z pobierania prób – program SAMPLING, które są doskonałym narzędziem potwierdzającym oraz sprawdzającym kompetencje laboratorium z danego zakresu.

Harmonogram badań biegłości na rok 2020 – program SAMPLING:

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
 

metoda badań) 

Obiekt badań 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek 

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania sprawozdania 

1.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

21-02-2020 r.

05-03-2020 r.

-

09-04-2020 r.

2.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

21-02-2020 r.

05-03-2020 r.

-

09-04-2020 r.

3.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda podziemna

28-02-2020 r.

18-03-2020 r.

-

17-04-2020 r.

4.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Ścieki

13-03-2020 r.

02-04-2020 r.

-

30-04-2020 r.

5.1/SMP20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Osad ściekowy

13-03-2020 r.

02-04-2020 r.

-

30-04-2020 r.

6.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Rzeki

08-05-2020 r.

28-05-2020 r.

-

26-06-2020 r.

7.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Gleby

05-06-2020 r.

30-06-2020 r.

-

24-07-2020 r.

8.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda na pływalni

05-06-2020 r.

01-07-2020 r.

-

24-07-2020 r.

9.1/SMP/20

Badanie właściwości fizycznych i chemicznych

Biogaz

21-08-2020 r.

16-09-2020 r.

25-09-2020 r.

16-10-2020 r.

10.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Odpady

28-08-2020 r.

17-09-2020 r.

-

16-10-2020 r.

11.1/SMP/20

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Kruszywo

25-09-2020 r.

21-10-2020 r.

-

27-11-2020 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

https://promea.pl/badania-bieglosci

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl 

tel: 41 365 10 13

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU